seo-896175_960_720-1

Doeltreffende
offline en online
communicatie

SEO is onmisbaar in de B2B-marketing

SEO staat voor Search Engine Optimalisation en is het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die pagina relevante trefwoorden en zoektermen.

De drie pijlers die van belang zijn voor goede SEO:
- Content
- Linkbuilding
- Techniek

Content
Bij B2B-bedrijven zijn meerdere personen betrokken in het aankoopproces. Een andere woordgebruik in metatitels en omschrijvingen is van belang om de verschillende personen op de juiste manier aan te spreken.

Ook verschillende typen content kunnen per beïnvloeder effectiever werken. Een video, infographic of artikel kan voor ieder een andere betekenis hebben en voor een bepaald bereik zorgen. Het produceren en verspreiden van content is één. Zorgen dat de content vindbaar is en blijvend bezoekers naar een website trekt, is minstens zo belangrijk.

Linkbuilding
Linkbuilding kan doorslaggevend zijn, voor het laten stijgen van zoekverkeer naar de website. Content waar kwalitatieve links in geplaatst zijn, zorgen voor meer vindbaarheid voor de website als geheel.

Door linkbuilding slim in te zetten zorg je ervoor dat jouw gehele website profiteert van de content die je creëert.


Techniek
Een goede websitestructuur en hiërarchie zorgen ervoor dat de content elkaar versterkt. Daarnaast is het belangrijk dat je website de grote hoeveelheid content snel kan laden.

Kritieke prestatie-indicatoren
Bij de start van het inzetten van SEO wil je eerst weten waar je op dit moment als bedrijf staat, zodat je deze informatie kan vergelijken na een X aantal periodes. Zo kan je de resultaten vergelijken na het inzetten van de SEO-strategie.

Punten waar je op moet letten om de begin-analyse te maken:

Overall:
- CAC: kosten van één klant
- CLTV: opbrengsten per klant over gehele looptijd.
- Posities in zoekmachines op gekozen zoekwoorden
- Aantal linkende domeinen naar de website
- Totaal organisch verkeer naar de website
Comparison:
- Pageviews / time on page
- Aantal offerte-aanvragen
- Aantal weergaves en CTR in organische zoekresultaten

Conversion:
- Aantal nieuwe klanten
- Conversiepercentage aantal nieuwe klanten
- Aantal weergaves en CTR in organische zoekresultaten

Retention:
- Pageviews/time on page
- Aantal klanten dat samenwerking vermeldt op zijn website
- Aantal weergaves en bezoekers dat via klantencases binnenkomt op de website
- Aantal weergaves en CTR in organische zoekresultaten

Door deze indicatoren in kaart te brengen, wordt duidelijk waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Prioriteer deze kansen, maak tijd vrij om eraan te werken en evalueer of het heeft gewerkt.

Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/waarom-seo-onmisbaar-is-voor-effectieve-b2b-marketing

instagram-logo @Studio0174_works