HR_0261_fvdb_20160824

Doeltreffende
offline en online
communicatie

Disclaimer

Studio 0174 streeft ernaar op zijn website betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Studio 0174 staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van op de website gepubliceerde informatie. Kennelijke druk- en zetfouten zijn niet bindend. De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Studio 0174 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

Studio 0174 kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Studio 0174 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde in formatie. Studio 0174 aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Studio 0174 worden beheerd en/of onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Studio 0174.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Het is de bezoeker verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiëren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website en de daarop gepubliceerde informatie worden door Studio 0174 uitdrukkelijk voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan, het aanbod daarop en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Studio 0174. De bezoeker is verplicht de aanwijzingen die Studio 0174 ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

instagram-logo @Studio0174_works